Các vấn đề nghiệp vụ và kỹ thuật liên quan trong kinh doanh Xuất nhập khẩu

Trong phần này, chúng tôi chú trọng trong việc cung cấp những vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xuất nhập khẩu Quốc tế. Chúng tôi sẽ hệ thống thông tin từ mức độ cơ bản nhất cho đền nâng cao, và những vấn đề thực tế mà các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thường gặp phải. Các thông tin được cung cấp trong phần này như: Tiếp thị Xuất nhập khẩu, Quản trị, Thư tín dụng, Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, Vận chuyển, Giao nhận, Sản xuất, Mua hàng, Mã vạch và các vấn đề khác, vv.. (Xem chi tiết nội dung tại phần tiếp theo dưới đây).

Do đó nội dung của phần này sẽ phục vụ cho nhu cầu của hầu hết các doanh nghiệp như:

 • Các nhà sản xuất xuất khẩu
 • Các nhà kinh doanh xuất khẩu
 • Các công ty cung cấp dịch vụ xuất khẩu, bao gồm (nhưng không hạn chế) như:
  • Những công ty vận tải biển
  • Hàng không
  • Công ty bảo hiểm
  • Vận tải đường bộ
  • Vận tải đường sắt
  • Chuyển phát nhanh
  • Giao nhận hàng hóa hoặc “Consolidations”
  • Khai thuê hải quan
  • Các công ty tổ chức triển lãm hội chợ
  • Các nhà nhập khẩu
  • Sinh viên
  • Các đối tượng có nhu cầu khác

Để tìm hiểu chi tiết, hãy nhấn vào chủ đề Quý vị quan tâm để xem các thông tin

Cánh cửa để tiến đến thị trường trên toàn cầu - thông tin bao gồm
    Các yếu tố cần thiết cho một thương vụ xuất khẩu thành công
 
    Khởi đầu cho một kinh doanh xuất khẩu
 
    Kinh doanh Quốc tế
 
    Tóm tắt về các thủ tục xuất nhập khẩu  
    Các vấn đề khác  
Bộ phận xuất khẩu - thông tin bao gồm
    Những điều kiện thương mại Quốc tế - INCOTERMS
 
    Thanh toán xuất nhập khẩu, tín dụng thư (L/C) vân vân …
 
    Hối phiếu Bill of Exchange
 
    Chứng từ xuất nhập khẩu, ví dụ như hóa đơn thương mại (Commercial Invoices), Danh sách xếp hàng (Packing list) vv..
 
    Giao dịch kinh doanh trong Quốc tế
 
    Business entertaiment
 
    Đi công tác nước ngoài
 
    Kinh doanh tay ba
 
    Các vấn đề khác  
Bộ phận mua hàng - thông tin bao gồm
    Nguồn sản phẩm
 
    Đơn đặt hàng (P.O)
 
    Những hướng dẫn về việc chuẩn bị hàng mẩu cho hiệu quả
 
    Kiểm tra sản phẩm, các vấn đề khác  
Bộ phận thuê tàu chuyên chở hàng hóa - Quản lý hậu cần - Bảo hiểm hàng hóa - thông tin bao gồm
    Vận tải container
 
    Các chứng từ vận tải, Ocean bill of lading ( B/L), Airway bill (AWB), vv..
 
    Bảo hiểm hàng hoá (vận tải bằng đường biển)
 
    Các vấn đề khác  
Bộ phận sản xuất - thông tin bao gồm
    Đóng gói xuất khẩu
 
    Tên/ hiệu hàng hoá và nhãn hiệu hàng hoá (Shipping marks)
 
    OEM/ODM
 
    Nghiên cứu và phát triển (R&D)
 
    Quản lý chất lượng (OC) và bảo hiểm chất lượng (QA)
 
    Các nguyên vật liệu nguy hiểm
 
    Các vấn đề khác  
Bộ phận điều hành quản trị - thông tin bao gồm
    Thuê mướn và sa thải nhân viên
 
    Tinh thần làm việc đồng đội
 
    Mở rộng kinh doanh và đầu tư nước ngoài  
Mã sản phẩm - Bar code (Mã vạch)
    Mã sản phẩm toàn cầu (U.P.C)
 
    International Article Numbering (EAN)  
Bảo vệ môi trường và tái chế
Những tham khảo tổng hợp
Hệ thống chuyển đổi và tính toán
      Hệ thống đo lường và các đơn vị  
Các đơn vị chuyển đổi
      Hơn 1000 chuyển đổI của đơn vị các đo lường khác nhau: độ dài, diện tích, khối lượng, áp suất, lưu lượng, công suất, nhiệt độ vv..  
Giờ Quốc tế