Quý vị có thể sử dụng một trong các hình thức thanh toán sau:

(1) Chuyển tiền qua ngân hàng
(2) Trả bằng séc hoặc tiền mặt.
(3) Bên cạnh phương thức chuyển tiến qua ngân hàng, Quý vị có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh của Western Union từ các đại lý trên khắp thế giới.
(4) Thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có hướng dẫn chi tiết.

[Về đầu trang]

Please contact us for instruction in details


[Top]