Để sử dụng và khai thác hiệu quả thông tin, dữ liệu của chúng tôi (gọi tắt là eNorth) trên các Bản tin xuất khẩu và các tài liệu khác, tức bạn chấp thuận việc sử dụng những thông tin và dữ liệu của chúng tôi một cách thích hợp theo từng hoàn cảnh cụ thể, được mô tả dưới đây:

Tính riêng tư

eNorth tôn trọng các thông tin, dữ liệu của các thông tin của tất cả các đối tác mua hàng (bán hàng) từ nhiều nước trên Thế giới để đưa lên Bản tin của chúng tôi. Chúng tôi giữ hầu như nguyên văn nội dung thông tin yêu cầu chào giá, mua hàng, tìm đối tác, tìm nhà đầu tư…như đã được đưa lên bởi từng Công ty bằng Tiếng Anh.

Phần dịch sang tiếng Việt - do chúng tôi biên soạn nhằm giúp một số các Doanh nghiệp nắm bắt các nội dung quan trọng của bản tin, tuy nhiên mọi giao dịch trực tiếp Quý vị nên lấy bản tiếng Anh làm cơ sở tham khảo chính hoặc thông qua các dịch vụ hỗ trợ thông tin kinh doanh an toàn của chúng tôi.

Có một số từ ngữ chuyên môn, mà chúng tôi có thể đã không dịch theo sát nghĩa chuyên ngành, xin vui lòng thông báo và góp ý cho chúng tôi tại comment@export2global.com

An toàn của việc sử dụng thông tin và dữ liệu

Chúng tôi sử dụng những biện pháp nghiệp vụ thích hợp để biên soạn và cung cấp những thông tin chính xác lên Bản tin, trong điều kiện và khả năng hiện có của chúng tôi, nhằm để duy trì và bảo đảm tối đa sự chính xác của nguồn thông tin cho việc sử dụng và khai thác của Quý vị.

Tuy nhiên, chúng tôi, đề nghị và mong sự đóng góp ý kiến của Quý vị về bất kỳ hành vi của cá nhân, tổ chức trong bản tin, vì những hành động không trung thực hoặc có ý đồ làm hại đến các quyền lợi của người sử dụng thông tin … hãy thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ comment@export2global.com

Chất lượng của thông tin

Chất lượng là yêu cầu số một của bất kỳ một Công ty cung cấp thông tin. Chúng tôi đang làm việc hết sức mình để bảm bảo rằng những dữ liệu và những thông tin của chúng tôi luôn cập nhật và đem lại lợi ích cho tất cả Quý vị.

Để giúp cho chất lượng của những thông tin và dữ liệu ngày càng tốt hơn, chúng tôi dùng các phương
pháp hỗ trợ mở rộng khác, nếu có thể theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm cả việc hoạt động như một đại diện xuất khẩu của Quý vị (nhà sản xuất), để liên lạc và xử lý trực tiếp với các yêu cầu chào giá - ngay tại thời điểm chúng tôi thu thập và xử lý thông tin - cho đến tận khâu cuối cùng của những đơn hàng xuất khẩu này.

Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết về dịch vụ hỗ trợ này - Export Agent.

Việc cập nhật và bảo vệ tính trung thực, chính xác của bản tin

Nhằm để theo kịp và tốc độ phát triển nhanh chóng của môi trường kinh doanh và sự cấp thiết của nguồn thông tin và dữ liệu, khi cần thiết eNorth sẽ chỉnh lý, sửa đổi dữ liệu, thông tin, cách thức cung cấp … Do đó những thay đổi có thể được thực hiện mà không cần báo trước.

Việc sử dụng và khai thác thông tin

Việc biên tập bản tin với độ lớn, tần suất cao, thông tin của chúng tôi được biên soạn dựa trên nhiều nguồn tin từ các đối tác của chúng tôi tại nhiều nước trên thế giới, do đó chúng tôi đề nghị cá nhân, tổ chức sử dụng nguồn thông tin của chúng tôi với sự cẩn trọng cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.

Để sử dụng thông tin này một cách hiệu qủa nhất, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa theo những thỏa thuận cụ thể - đối với từng khách hàng, tại từng thị trường, hay từng ngành kinh doanh cụ thể.

Tuy nhiên chúng tôi có quyền từ chối những yêu cầu, đòi hỏi mà xét thấy nó không phù hợp và không thuộc phạm vi hoạt động của chúng tôi, hoặc những việc mà chúng có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và của chính chúng tôi.

Dịch vụ an toàn thông tin

Để có những thông tin về bất kỳ một Công ty nào trên Thế giới một cách chi tiết và chính xác, chúng tôi đề nghị Quý vị sử dụng - Dịch vụ cung cấp Thông tin và dữ liệu an toàn. Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

(eNorth - cập nhật ngày 23/08/2002)

Terms of Use

"Information" - information, data, content, analysis, news, reports, programs, photographs, pictures, graphics, video, audio, software and other materials and services, communications, transmissions and other items, tangible or intangible.

"personal data" - personally identifying information or sensitive data (including but not limited to names, ages, addresses, occupations, contacts, other personal details and credit card information)

"NOL", "we", "our" or "us" - The North Ltd

"Services" - services include Vietnam Export Newsletters, Vietnam Products for Export Magazines and e-Magazines, Vietnam Market Finder, Vietnam Market Report, Vietnam Direct Mailing campaign, Business Match Marking, Worldwide Market Information, International Trade Fairs servic, Vietnam Directory, Export service and Trading and such other services as may be offered from time to time on the Website

"NOL Affiliates", " Our Affiliates" - NOL's agents or licensors, and their respective agents, officers, affiliates and employees.

"Terms of Use" - the terms of use set forth below as amended from time to time.

"Third Party Provider" - any provider of Products and/or Information & services on the Website other than NOL.

"users", "you" or "your" - any person who accesses the Website.

"Website" - www.export2global.com and other website(s) from time to time hosted by NOL

PLEASE READ THE TERMS OF USE SET FORTH BELOW, AS THEY APPLY TO YOUR USE OF THE WEBSITE.

1. Changes to Website
We may, in our sole discretion and at any time, without notice to you, add to, amend or remove any Information from the Website, or alter the presentation, substance, or functionality of the Website.

2. Change of Terms
We may amend the Terms of Use from time to time in our sole discretion without notice or liability to you. By continuing to use the Website following such amendments to the Terms of Use, you agree to be bound by such amendments.

In addition to these Terms of Use, the use of Services offered on the Website may be subject to further terms and conditions. Specifically:

(a) the use of our Export Newsletters service is also subject to our User Agreement for Export Newsletters

(b) the use of our Vietnam Products for Export Magazines and e-Magazines at export2global.com is also subject to our User Agreement for Vietnam Products for Export Magazines and e-Magazines

(c) the use of our Vietnam Market Finder at export2global.com is also subject to our Agreement for Vietnam Market Finder

(d) the use of our Business Match Marking at export2global.com is also subject to our User Agreement for Business Match Marking

(e) the use of our Worldwide Market Information Services at export2global.com is also subject to our Agreement for Worldwide Market Information Services

(f) the use of our International Trade Fairs service is also subject to our User Agreement for International Trade Fairs

(g) the use of our Export service and Trading is also subject to our User Agreement for Export service and Trading

(h) on other specific agreements according to our services will be provided from time to time.

3. User's Conduct

As a condition of your use of the Website, you must not:

a. trespass, break into, access, use or attempt to trespass, break into, access or use any other parts of our servers, and/or any data areas for which you have not been authorized by us;

b. restrict or inhibit any other user from using and enjoying the Website;

c. post or transmit any unlawful, fraudulent, libelous, defamatory, obscene, pornographic, profane, threatening, abusive, hateful, offensive, or otherwise objectionable or unreasonable Information of any kind, including without limitation any transmissions constituting or encouraging conduct that may constitute a criminal offence, give rise to civil liability, or otherwise violate any local, state, national or foreign law;

d. post or transmit any advertisements, solicitations, chain letters, pyramid schemes, investment opportunities or schemes or other unsolicited commercial communication, or engage in spamming or flooding;

e. post or transmit any Information or software which contains any virus, Trojan horse, worm or other harmful component; f. post, publish, transmit, reproduce, distribute or in any way exploit any Information obtained through the Website for commercial purposes; or

g. upload, post, publish, transmit, reproduce, or distribute in any way, Information obtained through the Website which is protected by copyright, or other proprietary right, or create derivative works with respect thereto, without the prior written permission of the copyright owner or right holder.

You have no rights in or to the Information available on the Website and you will not use the Information available on the Website in any manner or for any purpose, except as permitted under these Terms of Use.

4. Prohibition of Access
We reserve the right at all times to prohibit or deny your access to the Website or any part thereof immediately and without notice, where we are of the opinion that you have breached any of the terms contained in the Terms of Use or that such prohibition or denial is appropriate, desirable or necessary in our sole discretion.

5. Third Party Information
The Information may contain Information provided by Third Party Providers or sourced by NOL from other references or sources. The Information on the Website may not be regarded as any recommendation or endorsement by NOL for any purpose with respect to any person, product or service.

NOL is not responsible if any such Information is not up-to-date; NOL does not separately verify such Information. Accordingly we do not accept any responsibility whatsoever in respect of such Information. Any use of and reliance on such Information is at your own risk.

In particular, the views, comments and opinions expressed in the our Forum, if any, do not represent the views of or any endorsement by NOL. You are cautioned as to the reliability and accuracy of opinions expressed in these columns.

6. Links to and from the Website
The links on the Website may take you to other sites and you acknowledge and agree that NOL and the NOL Affiliates have no responsibility for the accuracy or availability of any Information provided by linked websites.

Links to other websites do not constitute an endorsement by NOL of such websites or the Information, products, advertising or other materials available on those websites.

7. Indemnity
You agree to defend, indemnify and hold us and the NOL Affiliates harmless from and against all liabilities, damages, claims, actions, costs and expenses (including without limitation legal fees), in connection with or arising from your breach of any of these Terms of Use and/or your use of the Website. We may, if necessary, participate in the defense of any claim or action and any negotiations for settlement. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any claim or action.

8. Intellectual Property Rights
All intellectual property rights subsisting in respect of the Website belong to NOL or have been lawfully licensed to NOL for use on the Website. All rights under applicable laws are hereby reserved. Except with the express permission of NOL, you are not allowed to upload, post, publish, reproduce, transmit or distribute in any way any component of the Website itself or create derivative works with respect thereto, as the Website is copyrighted under applicable laws.

You agree that we are free to use, disclose, adopt and modify all and any ideas, concepts, know how, proposals, suggestions, comments and other communications and information provided by you to us ("Feedback") in connection with the Website and/or Services without any payment to you. You hereby waive and agree to waive all and any rights and claims for any consideration, fees, royalties, charges and/or other payments in relation to our use, disclosure, adoption and/or modification of any or all of your Feedback.

9. Limited Liability and Warranty

All Information is for your general reference only. NOL do not accept any responsibility whatsoever in respect of such Information.

YOUR ACCESS TO AND USE OF OUR WEBSITE IS AT YOUR SOLE RISK AND IS PROVIDED "AS IS," "AS AVAILABLE." THE WEBSITE IS FOR YOUR PERSONAL USE ONLY AND WE MAKE NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES ON MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

OUR ENTIRE LIABILITY AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY WITH RESPECT TO THE WEBSITE OR OTHERWISE, IS RE-PERFORMANCE OF DEFECTIVE SERVICES. IN JURISDICTIONS WHICH DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN TYPES OF LIABILITY, OUR LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW. WE DO NOT ENDORSE, WARRANT OR GUARANTEE ANY MATERIAL, PRODUCT OR SERVICE OFFERED THROUGH US OR OUR WEBSITE. WE ARE NOT AND WILL NOT BE A PARTY TO ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY THIRD PARTY.


Neither NOL nor any of the NOL Affiliates shall guarantee or assume any responsibility that :

1. the Information on the Website is accurate, adequate, current or reliable, or may be used for any purpose other than for general reference;
2. the Information on the Website is free of defect, error, omission, virus or anything which may change, erase, add to or damage your software, data or equipment;
3. messages sent through the internet will be free from interception, corruption or loss;
4. access to the Website will be available or be uninterrupted; or
5. defects in the Website will be corrected.

In no event will the NOL or the NOL Affiliates be liable to you or any other person for any direct, indirect, incidental, special, punitive or consequential damages, including any loss of business or profit, arising out of any use, or inability to use, the Information, even if NOL or the NOL Affiliates have been advised of the possibility of such damages.

You will exercise and rely solely on your own skill and judgment in your use and interpretation of the Information. You are responsible to ensure that your use of the Information complies with all applicable legal requirements.

The limitation of liability contained in these Terms of Use will apply to the fullest extent permitted by applicable laws.

10. Privacy Policy
For information about our privacy policies and practices, please refer to our Privacy Policy Statement. Where personal data is collected in connection with the Services, you should also have reference to the relevant user agreements linked to the form through which your personal data is collected.

For information on our use of cookies, please also refer to our Privacy Policy Statement.

11. Partial Invalidity
The illegality, invalidity or unenforceability of any provision of these Terms of Use under the law of any jurisdiction shall not affect its legality, validity or enforceability under the laws of any other jurisdiction nor the legality, validity or enforceability of any other provision.

12. Several Users
If there are two or more persons adhering to these Terms of Use as user, their liability under the Terms of Use is joint and several, and their rights are joint.

13. Miscellaneous
No waiver of any breach under these Terms of Use will amount to a waiver of any other breach. The headings in these Terms of Use are for convenience only and do not affect interpretation.

14. Governing Law and Jurisdiction
These Terms of Use shall be governed by the law of the Vietnam. You agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the Vietnam courts.

15. Vietnam Version
If there is any conflict or difference between the Vietnamese version of this Privacy Policy Statement and its English version, the English version prevails. If any part of the Vietnamese version is unclear, reference should be made to the English version. The Vietnamese version may not be translated into English for the purpose of comparing with or interpreting the English version.

(Update on 15 June 2004)