Giới thiệu Tài liệu nghiệp vụ dành cho các nhà Xuất khẩu

Nhằm giúp Quý vị tìm hiểu, nghiên cứu, hệ thống và tự đánh giá lại toàn bộ kế hoạch trong việc phát triển thị trường cho việc Xuất khẩu hàng hóa/ dịch vụ của Công ty ra thị trường Quốc tế, với sự cộng tác và hỗ trợ của một số đối tác thành công và giàu kinh nghiệm trong kinh doanh Xuất nhập khẩu trên toàn cầu – chúng tôi xin giới thiệu một Tài liệu nghiệp vụ mang tên "Hướng dẫn Xuất khẩu" - dành cho các nhà Xuất khẩu và các công ty liên quan.

Tài liệu nghiệp vụ dành cho các nhà xuất khẩu - tài liệu này dài khoảng hơn 100 trang A4, được chia thành 16 chương (Xem mục lục), bao gồm những thông tin bao quát nhất nhưng xúc tích và cô đọng, và chúng là một tài liệu hữu ích không thể thiếu cho Quý vị, cho nhân viên hoặc cho các nhà nghiên cứu – hoạch định kinh doanh của Công ty quý vị, cho dù công ty Quý vị là một công ty quy mô nhỏ, quy mô vừa - hay một công ty lớn. Một công ty hoạt động chuyên trong một lãnh vực hoặc công ty kinh doanh đa ngành …

Chúng tôi hy vọng rằng, sau khi nghiên cứu một cách nghiêm túc và cẩn thận tài liệu này, Quý vị có thể tự trả lời một cách chính xác và khách quan rằng: i) Sản phẩm/ Dịch vụ của Quý vị có khả năng xuất khẩu không? ii) Những vấn đề còn tồn tại của Công ty trong tiến trình tiến đến việc xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài là gì ? iii) Để chuẩn bị cho việc xuất khẩu được thành công, công ty của Quý vị phải bắt đầu như thế nào? Những công việc gì cần phải chuẩn bị? vân vân …

Hãy đọc tài liệu Nghiệp vụ dành cho các nhà Xuất khẩu để tìm ra câu trả lời cho chính Quý vị.
Chúc Quý vị thành công!

    Mục lục Tài liệu nghiệp vụ dành cho các nhà Xuất khẩu " Hướng dẫn Xuất khẩu"  
    Xem chi tiết các chương mẫu  
      Chương 1  
      Chương 2  
    Yêu cầu gửi tài liệu - Lưu ý: chúng tôi chỉ cung cấp tài liệu này cho các khách hàng của chúng tôi