CÁC DỊCH VỤ CHO CÔNG TY THAM DỰ TRIỂN LÃM TẠI NƯỚC NGOÀI
English

A- Các dịch vụ miễn phí

1) Các thông tin chung về các hội chợ thương mại trên thế giới:
Bao gồm tên triển lãm, địa điểm, thời gian, chủ đề của triển lãm. Nhấn vào đây để xem danh sách các hội chợ Quốc tế mà các doanh nghiệp Việt Nam thường quan tâm..

2) Các triển lãm do công ty hội chợ Hannover (Deutsche Messe AG) tổ chức tại Tp. Hannover, CHLB Đức và tại các nước khác trên thế giới (Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Mỹ, Trung Quốc, Úc, Thái Lan, Việt Nam v.v.). Sẽ cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết (theo yêu cầu) hiện có về các hội chợ và hướng dẫn đăng ký gian hàng cũng như các nội dung có liên quan khác phục vụ cho việc tham dự hội chợ.

B-Các dịch vụ thu phí

1) Thông tin chung về các hội chợ thương mại trên thế giới:
Bao gồm tên triển lãm, thời gian, địa điểm, nội dung/ chủ đề triển lãm, chương trình hội thảo (nếu có), qui mô, tên đơn vị tổ chức, địa chỉ liên hệ, địa chỉ trang web.

Mức phí sẽ áp dụng như sau:

a) 150.000 đồng: thông tin về một triển lãm
b) 300.000 đồng: thông tin về các triển lãm có cùng chủ đề/nội dung tại một nước
c) 3.000.000 đồng: thông tin về các triển lãm có cùng chủ đề/nội dung trên toàn thế giới.

Nhấn vào đây để xem mẫu thông tin về một triển lãm sẽ được cung cấp.
Nhấn vào đây để xem danh sách chủ đề/ nội dung của các triển lãm trên toàn thế giới.

2) Đăng ký tham dự hội chợ & hội thảo

Bao gồm các dịch vụ sau:

  • Thu thập các thông tin chi tiết về triển lãm (bản giới thiệu triển lãm - brochure, bản đăng ký, chương trình hội chợ/hội thảo, sơ đồ gian hàng, giá thuê gian hàng, thiết kế trang trí, vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ liên quan do đơn vị tổ chức cung cấp.)
  • Thay mặt công ty làm các thủ tục đăng ký gian hàng (hoặc đăng ký dự hội thảo) với ban tổ chức
  • Cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn việc thiết kế gian hàng, vận chuyển hàng trưng bày, thuê nhân viên, thuê điện thoại, fax, máy tính, máy photo, thiết bị, vật dụng phục vụ cho việc trưng bày cũng như các qui định của ban tổ chức về việc tham dự hội chợ.
  • Cung cấp các thông tin, tư vấn hướng dẫn việc đi lại ăn ở trong thời gian hội chợ (giấy mời xin visa, đăng ký khách sạn, vé máy bay, thẻ ra vào triển lãm v.v.)
  • Cập nhật thông tin về hội chợ trong quá trình chuẩn bị tham dự, các chương trình hội thảo và phụ trợ, các thay đổi (nếu có)

Mức phí áp dụng như sau:

a) 5.000.000 đồng: đối với các hội chợ tổ chức tại khu vực châu Á (không kể Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước thuộc Liên Xô cũ)
b) 10.000.000 đồng: đối với các hội chợ tổ chức tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, các nước thuộc Liên Xô cũ tại Châu Á, Úc, New Zealand, Bắc Mỹ, Châu Âu
c) Đối với hội chợ tổ chức tại các nước không nằm trong mục a và b, mức phí sẽ theo thoả thuận.

3) Các dịch vụ khác:

Bao gồm thu thập thông tin tạI nước/ khu vực diễn ra hội chợ, đăng ký quảng cáo, hướng dẫn tư vấn về việc tổ chức hộI thảo, họp báo, giớI thiệu/ khuyếch trương sản phẩm/ thương hiệu, in ấn catalogue, tờ rơi, tìm đốI tác/ khách hàng tiềm năng tạI Hội chợ v.v. Mức phí áp dụng cho các dịch vụ này sẽ theo thỏa thuận.

LƯU Ý:

Thuật ngữ "tham dự triển lãm/ hội thảo" được hiểu là có đăng ký gian hàng để trưng bày sản phẩm hoặc dự hội thảo có trả phí.

1. Mức phí dịch vụ có thể thay đổi tại thời điểm cung cấp để đảm bảo bù đắp các chi phí cho việc mua thông tin, giao dịch, cước phí thông tin, internet, thuế v.v. Dịch vụ chỉ được thực hiện nếu bên hưởng dịch vụ đồng ý với mức phí thông báo và thanh toán đầy đủ.

2. Thông tin cung cấp sẽ bằng tiếng Anh

3. Dịch vụ có thể cung cấp theo các mục nêu trên hoặc theo từng yêu cầu cụ thể. Trong trường hợp này, phí dịch vụ sẽ theo thỏa thuận.

4. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả trong các trường hợp không do lỗi của bên cung cấp như:

a. Hội chợ bị hủy/ hoãn
b. Công ty đơn phương quyết định không tham dự hội chợ
c. Công ty bị giải thể/phá sản
d. Công ty không sử dụng dịch vụ đã được cung cấp hoặc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ khác.
e. Ban tổ chức từ chối bản đăng ký tham dự hội chợ
f. Không lấy được visa, vé máy bay, đăng ký khách sạn v.v.
g. Việc tham dự hội chợ không đạt được mục đích đặt ra.

5. Dịch vụ sẽ bị từ chối trong các trường hợp sau:

a. Chưa thanh toán phí dịch vụ
b. Thời gian quá gấp
c. Vượt quá khả năng cung cấp hoặc các dịch vụ không liên quan đến hội chợ
d. Dịch vụ cung cấp có thể làm tổn hại đến các bên có liên quan
e. Vi phạm các qui định, luật pháp của Việt Nam cũng như của nước nơi sẽ diễn ra hội chợ.

SERVICES FOR COMPANIES EXHIBITING IN OVERSEAS TRADE FAIRS

A- Free Services

1) General information of trade fairs worldwide:
Name of trade fair(s), date(s), venue(s), main content. Please click here for details.

2) Trade fairs organised by Deutsche Messe AG and its subsidiaries in Hannover, Germany and in other countries such as: Turkey, Brazil, USA, P.R. China, Australia, Thailand, Vietnam, etc.:
All available details (under requirement) concerning the trade fair(s) including registration form, show brochure and other related materials/information for the participation/exhibiting at the trade fair(s).

B- Services with fees/charges

1) General information of trade fairs worldwide:

Name of trade fair(s), date(s), venue(s), programme/concepts of trade fair(s), supporting events (seminars, workshops, conferences, forums, presentations, etc. if any), the size of the trade fair (number of expected exhibitors, visitors, display area), organiser(s), contacts, website(s).

The fee will be as follows:

a) US $10 : information about one trade fair
b) US $20 : Trade fairs with the same topic/programme in one country (same year)
c) US $200 : Trade fairs with the same topic/programme in all over the world (same year).

Click here to see how the information of a Trade Fair will be displayed.
Click here for the list of all topic/ programme of Trade Fairs in all over the world.

2) Trade fairs and conferences/forums registration services:

• All necessary details concerning the event participation: brochure, registration form, supporting events list, floor plan, booth rentals and other charges, booth design, freight forwarding services for exhibits and other services provided by organiser(s)
• Proceeding the registration and other necessary formalities, on behalf of exhibitor(s) or conference participants, with the organiser(s)
• Providing information, consulting services concerning the booth design/decoration, exhibits transportation, personals recruitment, furniture and other required equipment rental for the booth.
• Providing information, guide, services for the personals travel, accommodation, food, health care, leisure, etc during the trade fair(s) such as: visa invitation, hotel room(s) booking, air-tickets booking, exhibitor passes, guest tickets, etc.
• Updating information concerning trade fair(s) during preparation period including supporting events and changes (if any).

The fee will be as follows:

a) US $325 : for the trade fairs held in Asia (excluding Japan, Republic of Korea, India, and the countries belonged to former Soviet Union)
b) US $650 : for the trade fairs held in Japan, Republic of Korea, India, countries belonged former Soviet Union in Asia, Europe, Australia, New Zealand, North America.
c) For the trade fairs not held in the above-mentioned area/countries, the fee will be negotiated as case by case.

3) Other services:
Market information/reports in the countries/regions where the trade fair(s) will be held, advertising order services, providing consulting services in organising seminars, press conferences, products presentation/promotion, catalogue, flyers production, match-making services, etc.
The fee for these services will be negotiated as case by case.

NOTES:

1. The fee may be changed without prior notices, at the moment the services are provided, in order to offset the cost for buying information, employees salary, transaction cost, communication cost, tax, etc. The services are only provided if the fee(s) is agreed by the exhibitor(s)/participant(s) and paid in full.

2. The information will be in English (Translation into Vietnamese will be charged separately)

3. Services will be provided as stated in the above-mentioned articles or under specific requirement(s). In this case, the fee will be charged as negotiated.

4. The fee will not be returned due to any cause whatsoever, beyond the control of the services provider such as:

a. Cancellation/postponement of the trade fair(s)
b. Exhibitor(s)/participant(s) unilaterally cancel the participation
c. Bankruptcy/dismissal of the exhibitor(s)/organiser(s)
d. The service(s) is(are) not used by exhibitor(s) or exhibitor(s) changes the service provider(s) without prior notice.
e. The registration has not been accepted by organiser(s)
f. The entry visa(s) is(are) not granted, air-ticket(s) and hotel room(s) are not confirmed, etc.
g. Participation failure (according to the set target or expectation)

5. The services will be refused in the cases as follows:

a. The fee is not paid in full
b. The time is too short to carry out the service(s)
c. Beyond the range of the services
d. The services may cause harmful effects on involved parties
e. The services violate the regulations and the law of Vietnam as well as the country where the trade fair(s) will be staged.