English

Các dịch vụ chúng tôi hiện cung cấp bao gồm:

Để có thông tin chi tiết về từng loại dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, vui lòng nhấn vào chủ đề mà Quý vị quan tâm ở trên.

Để yêu cầu cung cấp thông tin/ dịch vụ và lựa chọn phương thức thanh toán cho các dịch vụ này, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Tham khảo và xem xét kỹ từng loại dịch vụ, phương thức cung cấp dịch vụ, quy định sử dụng và khai thác thông tin cho từng loại dịch vụ yêu cầu. Khi Quý vị điền vào phiếu đề nghị cung cấp thông tin/ dịch vụ tức Quý vị đã chấp nhận các quy định của chúng tôi để sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ kinh doanh này.

2. Điền vào phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ/ thông tin

3. Xem xét và lựa chọn phương thức để thanh toán

4. Hoàn tất các biểu mẫu cần thiết và gửi đến số fax (08) 9312422 cùng chứng từ chuyển tiền (nếu thanh toán qua Ngân hàng).

Sau khi nhận được đầy đủ các chứng từ kể trên, thông tin yêu cầu sẽ được chuyển đến cho Quý vị bằng fax hoặc email, theo thời gian đã cam kết của chúng tôi cho từng loại dịch vụ.

Quý vị có thể sử dụng một trong các hình thức thanh toán sau:

1. Chuyển tiền qua ngân hàng

2. Trả bằng séc hoặc tiền mặt.

3. Bên cạnh phương thức chuyển tiến qua ngân hàng, Quý vị có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh của Western Union từ các đại lý trên khắp thế giới.

4. Thanh toán bằng thẻ tín dụng (đang xây dựng - chúng tôi sẽ thông báo khi hệ thống đi vào hoạt động chính thức).

Để biết thêm chi tiết, xin xem tại phần Thanh toán.

[Về đầu trang]

Our Services

We are now providing services and information as follows:
a) Vietnam Export: Various kind of Vietnam goods/commodites for export to International market places.
b) International trade fairs and Conferences information: business information for visitors, exhibitors and others
c) Market information: Global market database/ information
d) And other services, businesses database/ information: Contact us for further details.