English

Bản tin Xuất khẩu "Vietnam Export" là chương trình tiếp thị Quốc tế để xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam - cho các nhà sản xuất, công ty xuất khẩu đang có nhu cầu tìm kiếm khách hàng nhập khẩu, các đối tác kinh doanh tại các nước khác nhau trên thế giới.

Thông tin chi tiết về toàn bộ chương trình Bản tin sản phẩm Việt Nam xuất khẩu (Vietnam Export), vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cùng hướng tới mục tiêu tăng doanh số xuất khẩu và mở ra những thị trường mới cho các sản phẩm/dịch vụ “Sản xuất tại Việt Nam”, chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, cũng như vì lợi ích chung của các bên.

"Vietnam Export” là tên viết tắt (tiếng Anh) của “Chương trình sản phẩm Việt Nam xuất khẩu”, chương trình này bao gồm việc kết hợp nhiều hoạt động xúc tiến xuất khẩu khác nhau và gửi các Bản tin Xuất khẩu bao gồm giới thiệu và chào bán các hàng hóa, sản phẩm Việt Nam ở từng lãnh vực riêng biệt dưới đây - thông qua các kênh, các đối tác của chương trình và các khách mua hàng tiềm năng trên phạm vi toàn cầu.

 • Thủy hải sản
 • Nông sản, Thực phẩm & Đồ uống
 • Đồ gỗ - Đồ nội & ngoại thất
 • Gốm sứ & Hàng thủ công mỹ nghệ
 • Dệt, Sợi & May mặc
 • Vật liệu xây dựng - Trang trí nội thất
 • Da & Giày
 • Nhựa, Cao su và các sản phẩm liên quan
 • Hàng tiêu dùng các loại
 • Sản xuất cơ khí, chế tạo, gia công máy móc, công trình
 • Các loại hàng hóa xuất khẩu khác ...

Hãy cộng tác cùng chúng tôi và "Vietnam Export" để tìm ra các đối tác và bạn hàng của Quý vị!

[Về đầu trang]

Vietnam Export are business bulletins providing information, sales trade leads for various kind of products and services from Vietnam manufacturers/ suppliers/ exporters and trading companies in nationwide.

To get full details regarding this program, please contact us.

With the same objectives of increasing the export volumes and opening the new markets for products and services “Made in Vietnam”, we look forward to your kind cooperation, assistance and valuable inputs to improve our services to serve you better and for the mutual benefits.

Vietnam Export are providing platforms for followings business sectors:

 • Aquatic & Sea Products
 • Agri-products, Foodstuffs & Beverage
 • Furniture
 • Ceramic & Handicrafts
 • Fiber, Textile & Garment
 • Building materials - Interior Decoration
 • Leather Goods, Footwear, Shoes
 • Plastic, Plastic products
 • Consumer goods
 • Machineies & Equipment - Mechanical equipment production
 • Other export products

Joining Vietnam Export to explore new business opportunities and find out new customers for your company!

[Top]