Do you Buy, Sell or Create a new business ? Click here
 
Vietnam Export là chương trình tiếp thị xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam - cho các nhà sản xuất, công ty xuất khẩu đang có nhu cầu tìm kiếm khách hàng nhập khẩu, các đối tác kinh doanh, nhà phân phối, đại lý hoặc đại diện bán hàng tại các nước khác nhau trên thế giới

Cổng thông tin Thị trường nước ngoài là nguồn thông tin được cung cấp bởi các thương vụ Việt Nam tại các nước trên thế giới và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp và cộng đồng kinh doanh trong nước cũng như tại nước ngoài, để có thêm những thông tin chung về thị trường một cách chính xác và trung thực

Khi đi công tác hoặc du lịch nước ngoài hãy truy cập vào trang www.asiarooms.com, www.booking.com hoặc www.expedia.com để tìm hàng loạt thông tin hữu ích điểm đến và đặt phòng từ hàng ngàn khách sạn tại hơn 200 nước trên thế giới (gồm cả Việt Nam) để tiết kiệm thời gian và chi phí

Your Buying Agent/ Sourcing Agent for Vietnam Food and Non-food products we work on behalf of overseas Buyers/Importers to purchase various kinds of Vietnam products and commodities

Hotel Booking Online Businessmen & Travelers have access to over 100,000 hotels in more than 200 countries worldwide (included Vietnam). Register online and get extra benefits for your travels from www.asiarooms.com, www.booking.com and www.expedia.com

Vietnam Market Access with various support services as Direct Mailing, business directory, marketing services, business matchmaking and so on, we will help your company to expand businesses more efficiently and quickly to reach your goals in Vietnam market.

Note: i. For foreign companies in Vietnam, who want to export products/ services to overseas markets - Cause our main platform now almost in Vietnamese language for local companies, however to make more convenience for English speaking companies in Vietnam, who want to use our services from this platform, we also put some parts in bilingual (Vietnamese, English), please click SITEMAP for more details.

ii. For oversea companies - who want to use our services to expand businesses into Vietnam market, kindly contact us.